Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Долни Марян, общ. Елена, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 22455
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 230 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 219 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 175 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 105 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 71 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 46 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 24 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 28 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 17 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 9 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на с. Долни Марян, общ. Елена, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 22455

Справката е генерирана на 05.10.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт