Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Долени, общ. Сандански, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 21909
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 151 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 184 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 192 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 134 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 53 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 14 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 18 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 16 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 3 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Долени, общ. Сандански, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 21909

Справката е генерирана на 01.12.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт