Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Банкя, общ. Столична, обл. София (столица)
Код по ЕКАТТЕ - 02659
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 2428 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 3448 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 6153 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 6374 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 8285 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 7624 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 7557 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 7521 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 7724 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 8099 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 8213 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 8342 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 8604 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 8770 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 9047 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 8458 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 8528 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 8708 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 8950 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 9123 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 9375 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 9537 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 9662 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 9788 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 9893 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 10126 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 11089 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 11102 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 11200 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 11240 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 11359 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 11245 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 11234 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 11239 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 11234 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 11294 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 11403 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 11351 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на гр. Банкя, общ. Столична, обл. София (столица) - Код по ЕКАТТЕ 02659

Справката е генерирана на 28.01.2023

« Назад   
2023 © Национален статистически институт