Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Дивеци, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 20969
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 51 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 42 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 26 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 19 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 23 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 7 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 11 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 14 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 13 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Дивеци, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 20969

Справката е генерирана на 21.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт