Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Джумриите, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 20852
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 50 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 49 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 41 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 20 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 9 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 7 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 7 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 10 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 7 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Джумриите, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 20852

Справката е генерирана на 14.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт