Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Делвино, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 20540
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 238 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 235 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 249 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 200 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 74 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 39 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 35 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 28 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 35 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 36 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 50 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 43 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 31 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 28 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 56 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 55 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 53 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 52 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 54 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 89 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 86 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 79 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 92 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 117 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Делвино, общ. Благоевград, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 20540

Справката е генерирана на 28.01.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт