Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна
Код по ЕКАТТЕ - 20482
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 4351 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 4734 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 7987 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 10557 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 12464 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 9680 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 8412 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 8809 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 8917 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 9001 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 8790 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 8766 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 8693 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 8678 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 8584 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 8733 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 8648 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 8336 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 8203 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 8090 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 8144 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 8192 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 8243 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 8310 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 8383 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 8369 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 8013 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 8031 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 8033 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 8036 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 7969 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 7930 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 7898 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 7827 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 7786 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 7727 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 7797 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна - Код по ЕКАТТЕ 20482

Справката е генерирана на 26.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт