Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Дебрене, общ. Сандански, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 20345
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 430 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 465 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 362 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 229 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 182 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 115 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 95 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 89 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 89 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 94 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 96 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 96 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 92 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 95 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 83 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 76 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 71 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 70 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 63 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 62 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 65 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 67 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 65 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 65 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 62 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 52 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 49 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 46 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 44 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 36 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Дебрене, общ. Сандански, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 20345

Справката е генерирана на 21.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт