Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Дебочица, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 20328
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 451 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 473 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 395 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 391 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 208 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 82 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 57 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 50 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 49 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 86 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 89 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 83 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 81 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 76 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 71 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 29 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 15 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Дебочица, общ. Благоевград, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 20328

Справката е генерирана на 01.12.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт