Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Давидково, общ. Баните, обл. Смолян
Код по ЕКАТТЕ - 20033
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1759 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 2036 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 2260 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1648 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1515 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1585 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 1415 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1364 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 1265 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1239 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1231 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1209 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1187 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1154 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 1122 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1078 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1040 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 989 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 938 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 882 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 830 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 790 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 755 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 728 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 703 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 680 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 702 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 719 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 707 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 667 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 647 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 617 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 585 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 566 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 539 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 517 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 487 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Давидково, общ. Баните, обл. Смолян - Код по ЕКАТТЕ 20033

Справката е генерирана на 02.08.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт