Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Гърбище, общ. Ардино, обл. Кърджали
Код по ЕКАТТЕ - 18321
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 820 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 885 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 969 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1314 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 995 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 707 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 307 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 292 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 282 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 294 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 306 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 295 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 279 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 282 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 282 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 213 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 210 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 210 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 199 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 191 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 190 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 183 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 176 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 171 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 164 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 164 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 163 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 162 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 157 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 150 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 152 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 180 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 182 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 184 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 197 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 233 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 243 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 243 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на с. Гърбище, общ. Ардино, обл. Кърджали - Код по ЕКАТТЕ 18321

Справката е генерирана на 04.12.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт