Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Граничак, общ. Белоградчик, обл. Видин
Код по ЕКАТТЕ - 17765
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 330 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 307 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 241 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 142 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 88 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 74 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 58 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 55 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 55 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 51 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 55 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 51 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 49 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 49 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 30 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 10 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Граничак, общ. Белоградчик, обл. Видин - Код по ЕКАТТЕ 17765

Справката е генерирана на 26.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт