Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Балкан, общ. Стамболово, обл. Хасково
Код по ЕКАТТЕ - 02436
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 80 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 89 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 68 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 130 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 251 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 262 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 193 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 192 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 190 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 197 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 221 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 219 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 228 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 232 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 237 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 170 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 171 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 180 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 184 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 188 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 185 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 190 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 198 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 190 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 200 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 200 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 210 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 208 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 202 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 202 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 206 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 206 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 212 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 211 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 213 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 211 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 236 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Балкан, общ. Стамболово, обл. Хасково - Код по ЕКАТТЕ 02436

Справката е генерирана на 27.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт