Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Балдево, общ. Гърмен, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 02381
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 425 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 526 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 579 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 570 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 388 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 363 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 338 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 327 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 322 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 314 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 334 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 330 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 318 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 310 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 296 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 254 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 249 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 240 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 229 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 215 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 210 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 201 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 196 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 193 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 186 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 182 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 188 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 183 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 181 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 176 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 168 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 171 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 170 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 168 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 167 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 167 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 160 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Балдево, общ. Гърмен, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 02381

Справката е генерирана на 07.05.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт