Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Балван, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 02364
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1808 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1653 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1452 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1119 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1070 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 793 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 766 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 760 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 747 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 736 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 712 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 719 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 702 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 696 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 664 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 635 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 614 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 597 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 608 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 665 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 667 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 666 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 702 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 695 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 676 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 643 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 539 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 585 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 583 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 585 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 572 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 547 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 536 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 526 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 515 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 521 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 597 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Балван, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 02364

Справката е генерирана на 16.04.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт