Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Горно Хърсово, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 17004
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 713 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 692 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 677 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 233 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 154 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 81 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 131 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 132 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 127 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 126 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 125 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 144 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 134 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 127 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 109 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 115 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 109 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 91 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 84 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 78 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 74 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 71 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 69 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 68 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 73 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 69 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 78 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 75 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 74 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 73 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 73 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 63 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 60 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 71 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 92 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 92 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Горно Хърсово, общ. Благоевград, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 17004

Справката е генерирана на 21.10.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт