Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Горно Прахово, общ. Ардино, обл. Кърджали
Код по ЕКАТТЕ - 16910
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1154 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1314 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1648 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 2269 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1672 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1595 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 994 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 989 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 952 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 915 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 907 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 898 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 878 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 876 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 873 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 579 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 573 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 576 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 567 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 571 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 564 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 561 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 546 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 536 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 525 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 540 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 475 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 474 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 480 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 492 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 551 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 614 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 599 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 626 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 624 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 691 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 690 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Горно Прахово, общ. Ардино, обл. Кърджали - Код по ЕКАТТЕ 16910

Справката е генерирана на 30.11.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт