Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Баланите, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 02347
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 165 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 126 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 103 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 84 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 76 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 22 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 36 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 48 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 51 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 51 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 52 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 51 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 28 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 28 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 20 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Баланите, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 02347

Справката е генерирана на 21.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт