Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Горно Изворово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
Код по ЕКАТТЕ - 16780
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 687 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 625 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 599 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 438 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 458 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 369 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 320 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 323 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 315 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 312 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 323 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 334 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 335 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 323 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 308 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 297 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 297 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 293 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 281 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 277 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 272 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 268 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 268 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 270 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 258 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 243 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 222 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 217 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 207 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 205 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 192 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 197 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 187 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 185 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 188 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 190 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 193 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Горно Изворово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора - Код по ЕКАТТЕ 16780

Справката е генерирана на 23.07.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт