Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Горно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 16763
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 448 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 549 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 667 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 799 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 890 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 993 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 1008 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1009 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 1018 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1040 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1052 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1058 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1069 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1063 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 1067 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1042 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1052 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 1052 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 1052 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 1054 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 1045 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 1039 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 1036 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 1034 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 1025 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 1025 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 1009 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 1005 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 1008 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 993 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 993 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 994 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 977 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 966 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 961 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 946 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 933 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Горно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 16763

Справката е генерирана на 26.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт