Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Горнова могила, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 16715
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 146 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 106 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 93 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 34 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 20 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 7 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 13 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 7 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 8 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Горнова могила, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 16715

Справката е генерирана на 05.12.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт