Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Балабанчево, общ. Сунгурларе, обл. Бургас
Код по ЕКАТТЕ - 02322
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 231 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 187 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 177 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 74 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 32 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 20 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 11 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 6 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 0 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
Брой наблюдения: 29
Справка за населението на с. Балабанчево, общ. Сунгурларе, обл. Бургас - Код по ЕКАТТЕ 02322

Справката е генерирана на 16.06.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт