Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин
Код по ЕКАТТЕ - 16571
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1811 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1829 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1783 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1577 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1382 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1240 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 1049 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1011 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 1010 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1011 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1009 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 997 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 986 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 977 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 920 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 919 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 897 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 870 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 863 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 855 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 837 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 807 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 789 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 787 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 777 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 776 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 725 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 700 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 669 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 662 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 662 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 652 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 646 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 644 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 620 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 615 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 592 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин - Код по ЕКАТТЕ 16571

Справката е генерирана на 27.11.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт