Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Горна Сушица, общ. Сандански, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 16403
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 545 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 685 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 720 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 415 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 192 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 120 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 80 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 73 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 70 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 68 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 76 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 71 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 69 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 69 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 58 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 55 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 50 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 50 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 38 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 38 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 36 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 31 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 28 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на с. Горна Сушица, общ. Сандански, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 16403

Справката е генерирана на 06.10.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт