Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Голямо Чочовени, общ. Сливен, обл. Сливен
Код по ЕКАТТЕ - 15936
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 466 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 561 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 530 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 449 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 442 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 360 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 316 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 309 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 328 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 327 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 323 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 316 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 297 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 289 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 260 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 210 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 209 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 190 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 185 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 181 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 179 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 174 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 168 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 163 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 159 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 159 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 166 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 165 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 162 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 157 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 157 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 177 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 170 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 172 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 168 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 158 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 168 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Голямо Чочовени, общ. Сливен, обл. Сливен - Код по ЕКАТТЕ 15936

Справката е генерирана на 21.10.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт