Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
Код по ЕКАТТЕ - 15864
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 487 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 482 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 435 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 368 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 417 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 259 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 345 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 335 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 386 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 372 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 384 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 388 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 401 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 400 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 378 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 300 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 293 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 304 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 307 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 290 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 292 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 285 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 304 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 304 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 307 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 296 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 262 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 253 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 255 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 278 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 265 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 257 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 247 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 243 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 231 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 228 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 279 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора - Код по ЕКАТТЕ 15864

Справката е генерирана на 28.01.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт