Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Голям извор, общ. Стамболово, обл. Хасково
Код по ЕКАТТЕ - 15775
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 458 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 525 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 525 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 465 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 521 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 523 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 423 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 426 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 417 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 417 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 418 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 409 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 414 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 410 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 429 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 400 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 401 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 403 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 410 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 408 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 402 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 392 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 385 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 389 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 390 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 380 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 389 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 390 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 382 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 377 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 371 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 365 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 361 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 363 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 363 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 368 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 371 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Голям извор, общ. Стамболово, обл. Хасково - Код по ЕКАТТЕ 15775

Справката е генерирана на 05.08.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт