Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Голец, общ. Угърчин, обл. Ловеч
Код по ЕКАТТЕ - 15552
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1802 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1745 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1618 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1248 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1073 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 664 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 601 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 551 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 530 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 558 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 550 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 522 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 516 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 506 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 484 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 355 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 337 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 318 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 338 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 316 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 302 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 291 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 276 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 255 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 243 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 221 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 242 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 229 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 212 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 210 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 188 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 188 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 179 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 171 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 157 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 146 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 137 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Голец, общ. Угърчин, обл. Ловеч - Код по ЕКАТТЕ 15552

Справката е генерирана на 17.06.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт