Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Голем Цалим, общ. Сандански, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 15549
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 163 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 203 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 170 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 83 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 36 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 32 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 33 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 38 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 26 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 14 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на с. Голем Цалим, общ. Сандански, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 15549

Справката е генерирана на 06.10.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт