Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Баевци, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 02207
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 171 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 135 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 85 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 40 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 16 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 12 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 4 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 7 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 0 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Баевци, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 02207

Справката е генерирана на 27.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт