Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Глогино, общ. Баните, обл. Смолян
Код по ЕКАТТЕ - 15117
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 420 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 481 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 553 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 427 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 334 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 255 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 188 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 182 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 179 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 168 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 170 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 171 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 171 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 170 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 164 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 134 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 126 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 120 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 115 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 108 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 107 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 107 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 102 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 96 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 94 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 89 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 97 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 103 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 96 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 89 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 85 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 80 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 75 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 70 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 67 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 60 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 56 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Глогино, общ. Баните, обл. Смолян - Код по ЕКАТТЕ 15117

Справката е генерирана на 01.08.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт