Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за предшествениците/източниците на
гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана (код 48489)
Наименование на предшествениците/източниците Код Вид събитие Дата на събитие
с. Кошарник, общ. Михайловград, Михайловградски окр. 42073 закриване при присъединяване 01.01.1960
с. Мала Кутловица, общ. Михайловград, Михайловградски окр. 49792 закриване при присъединяване 01.01.1960
с. Живовци, общ. Михайловград, Михайловградски окр. 29355 закриване при присъединяване 02.03.1976
* Наименованията са към датата на събитието


Справката е генерирана на 02.07.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт