Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Чернигово, общ. Ардино, обл. Кърджали
към 04.04.1986 г.

Идентификационен код: 80964
Събитие: отделяне
Документ : Указ 970 на Държавния съвет на НРБ от 26.03.1986 г.
( Обн., ДВ, бр. 27 от 04.04.1986 г. )
Източник на:
 • с. Търна, общ. Млечино, Кърджалийски окр. (73897)
 • Вид единица: населено място (село)
  Наименование: Чернигово
 • с ударение: Чернигово
 • транслитерирано: Chernigovo
 • на английски: Chernigovo
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1959 -> Кърджалийски окр. (08), общ. Млечино (0827)
 • Средна надморска височина (в метри): 500 - 699 вкл.(Код 6)
  Функционален тип: 7
  Население към 04.12.1985: 535
  Документ : Разпореждане на Бюрото на МС от 23.09.1983 г.

  Справката е генерирана на 04.12.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт