Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Китница, общ. Ардино, обл. Кърджали
към 04.04.1986 г.

Идентификационен код: 37085
Събитие: присъединяване
Документ : Указ 970 на Държавния съвет на НРБ от 26.03.1986 г.
( Обн., ДВ, бр. 27 от 04.04.1986 г. )
Присъединени:
 • мах. Хаджиевци, общ. Млечино, Кърджалийски окр. (77075)
 • Вид единица: населено място (село)
  Наименование: Китница
 • с ударение: Китница
 • транслитерирано: Kitnitsa
 • на английски: Kitnitsa
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1959 -> Кърджалийски окр. (08), общ. Млечино (0827)
 • Средна надморска височина (в метри): 300 - 499 вкл.(Код 5)
  Функционален тип: 8
  Население към 04.12.1985: 233
  Документ : Разпореждане на Бюрото на МС от 23.09.1983 г.

  Справката е генерирана на 26.10.2021

  « Назад   
  2021 © Национален статистически институт