Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Жълтуша, общ. Ардино, обл. Кърджали
към 14.04.1981 г.

Идентификационен код: 29605
Събитие: отделяне
Документ : Указ 583 на Президиума на Народното събрание от 09.04.1981 г.
( Обн., ДВ, бр. 30 от 14.04.1981 г. )
Източник на:
 • с. Седларци, общ. Бял извор, Кърджалийски окр. (70771)
 • Вид единица: населено място (село)
  Наименование: Жълтуша
 • с ударение: Жълтуша
 • транслитерирано: Zhaltusha
 • на английски: Zhaltusha
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1959 -> Кърджалийски окр. (08), общ. Бял извор (0806)
 • Средна надморска височина (в метри): 500 - 699 вкл.(Код 6)
  Функционален тип: 6
  Население към 02.12.1975: 1469
  Документ : Преброяване на населението - 02.12.1975 г.

  Справката е генерирана на 23.09.2021

  « Назад   
  2021 © Национален статистически институт