Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив
към 19.09.1964 г.

Идентификационен код: 51980
Събитие: промяна на характеристика
Документ : Закон за обявяване на села и селища за градове и селища от градски тип от 11.09.1964 г.
( Обн., ДВ, бр. 73 от 15.09.1964 г. )
Вид единица: населено място (град)
Наименование: Гара Кричим
 • с ударение: Гара Кричим
 • транслитерирано: Gara Krichim
 • на английски: Gara Krichim
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1959 -> Пловдивски окр. (15), общ. Гара Кричим (1550)
 • Средна надморска височина (в метри): 100 - 199 вкл.(Код 3)
  Население към 01.12.1956: 7866
  Документ : Преброяване на населението - 01.12.1956 г.

  Справката е генерирана на 27.05.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт