Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив
към 29.08.1969 г.

Идентификационен код: 51980
Събитие: промяна на наименование
Документ : Указ 828 на Президиум на Народното събрание от 27.08.1969 г.
( Обн., ДВ, бр. 68 от 29.08.1969 г. )
Вид единица: населено място (град)
Наименование: Нови Кричим
 • с ударение: Нови Кричим
 • транслитерирано: Novi Krichim
 • на английски: Novi Krichim
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1959 -> Пловдивски окр. (15), общ. Нови Кричим (1550)
 • Средна надморска височина (в метри): 100 - 199 вкл.(Код 3)
  Население към 01.12.1965: 12804
  Документ : Преброяване на населението - 01.12.1965 г.

  Справката е генерирана на 27.05.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт