Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив
към 03.03.1979 г.

Идентификационен код: 51980
Събитие: промяна на наименование
Документ : Указ 256 на Държавния съвет на НРБ от 26.02.1979 г.
( Обн., ДВ, бр. 17 от 27.02.1979 г. )
Вид единица: населено място (град)
Наименование: Стамболийски
 • с ударение: Стамболийски
 • транслитерирано: Stamboliyski
 • на английски: Stamboliyski
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1959 -> Пловдивски окр. (15), общ. Пловдив (1555)
 • РАЙОН_ПЛОВДИВ -> Пети р-н (59238)
 • Средна надморска височина (в метри): 100 - 199 вкл.(Код 3)
  Население към 02.12.1975: 13313
  Документ : Преброяване на населението - 02.12.1975 г.

  Справката е генерирана на 27.05.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт