Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Бабинска река, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил
към 27.12.1958 г.

Идентификационен код: 02052
Събитие: промяна на АТ принадлежност
Документ : Решение на Софийски окръжен народен съвет от 17.12.1958 г.
( Обн., ДВ, бр. 102 от 23.12.1958 г. )
Вид единица: населено място (село)
Наименование: Бабинска река
 • с ударение: Бабинска река
 • транслитерирано: Babinska reka
 • на английски: Babinska reka
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1949 -> Софийски окр. (SF), Станкe Димитровска околия (SF07), общ. Бобов дол (SF0703)
 • Средна надморска височина (в метри): 500 - 699 вкл.(Код 6)
  Население към 01.12.1956: 296
  Документ : Преброяване на населението - 01.12.1956 г.

  Справката е генерирана на 21.10.2021

  « Назад   
  2021 © Национален статистически институт