Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Бабинска река, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил
към 26.05.1950 г.

Идентификационен код: 02052
Събитие: създаване при отделяне
Документ : Указ 230 на Президиум на Народното събрание от 18.05.1950 г.
( Обн., ДВ, бр. 119 от 22.05.1950 г. )
Отделено от:
 • с. Новоселяне, общ. Коркина, Марекска околия, Софийски окр. (52297)
 • Вид единица: населено място (село)
  Наименование: Бабинска река
 • с ударение: Бабинска река
 • транслитерирано: Babinska reka
 • на английски: Babinska reka
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1949 -> Софийски окр. (SF), Марекска околия (SF07), общ. Долистово (SF0710)
 • Средна надморска височина (в метри): 500 - 699 вкл.(Код 6)

  Справката е генерирана на 21.10.2021

  « Назад   
  2021 © Национален статистически институт