Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Бабинска река, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил
към 31.12.2017 г.

Идентификационен код: 02052
Събитие: промяна на характеристика
Документ : Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
Вид единица: населено място (село)
Наименование: Бабинска река
 • с ударение: Бабинска река
 • транслитерирано: Babinska reka
 • на английски: Babinska reka
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1999 -> обл. Кюстендил (KNL), общ. Бобов дол (KNL04)
 • КМЕТСТВА -> обл. Кюстендил (KNL), общ. Бобов дол (KNL04)
 • РАЙОНИ_2008 -> район "Югозападна и Южна централна България" (BG4), Югозападен район (BG41), обл. Кюстендил (KNL), общ. Бобов дол (KNL04)
 • Средна надморска височина (в метри): 500 - 699 вкл.(Код 6)
  Категория: 8
  Териториално статистическо бюро: ТСБ - Югозапад(Код SW)
  Площ (дка): 3192.000
  Население към 31.12.2017: 84
  Документ : Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.

  Справката е генерирана на 21.10.2021

  « Назад   
  2021 © Национален статистически институт