Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Левище, общ. Своге, обл. София
към 31.08.2008 г.

Идентификационен код: 44906
Събитие: промяна на АТ принадлежност
Документ : Закон за регионалното развитие от 15.05.2008 г.
( Обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г. )
Вид единица: населено място (село)
Наименование: Левище
 • с ударение: Левище
 • транслитерирано: Levishte
 • на английски: Levishte
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1999 -> обл. София (SFO), общ. Своге (SFO43)
 • КМЕТСТВА -> обл. София (SFO), общ. Своге (SFO43), кметство Габровница (SFO43-07)
 • РАЙОНИ_2008 -> район "Югозападна и Южна централна България" (BG4), Югозападен район (BG41), обл. София (SFO), общ. Своге (SFO43)
 • Средна надморска височина (в метри): 1000 и повече(Код 8)
  Териториално статистическо бюро: ТСБ София-окръг(Код 22)
  Категория: 8
  Площ (дка):
  В землището на с. Габровница, общ. Своге, обл. София (14194)
  Население към 31.12.2007: 23
  Документ : Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.

  Справката е генерирана на 19.08.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт