Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Лакатник, общ. Своге, обл. София
към 18.07.1995 г.

Идентификационен код: 14475
Събитие: промяна при ново АТУ
Документ : Закон за административно-териториалното устройство на Република България от 03.06.1995 г.
( Обн., ДВ, бр. 63 от 14.07.1995 г. )
Вид единица: населено място (село)
Наименование: Лакатник
 • с ударение: Лакатник
 • транслитерирано: Lakatnik
 • на английски: Lakatnik
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1987 -> Софийска обл. (08), общ. Своге (0843)
 • КМЕТСТВА -> Софийска обл. (08), общ. Своге (0843), кметство Лакатник (08430009)
 • Средна надморска височина (в метри): 700 - 999 вкл.(Код 7)
  Функционален тип: 6
  Население към 31.12.1994: 1452
  Документ : Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.

  Справката е генерирана на 19.08.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт