Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка за събитията
за гр. София, общ. Столична, обл. София (столица)
Брой събития: 37
Дата на събитие Вид събитие Документ
1 03.03.1878 Наблюдавано за първи път Служебен документ за създаване на населените места
2 13.04.1948 Промяна на административно-териториална принадлежност Указ 580 на Президиум на Народното събрание от 01.04.1948 г.
3 28.09.1949 Промяна при ново административно-териториално устройство Указ 794 на Президиума на Народното събрание от 24.09.1949 г.
4 01.01.1955 Присъединяване Указ 356 на Президиум на Народното събрание от 04.12.1954 г.
5 29.04.1958 Присъединяване Указ 177 на Президиума на Народното събрание от 26.04.1958 г.
6 23.01.1959 Промяна при ново административно-териториално устройство Указ 29 на Президиума на Народното събрание от 22.01.1959 г.
7 07.11.1961 Присъединяване Закон за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София от 04.11.1961 г.
8 08.05.1971 Присъединяване Указ 757 на Държавния съвет на НРБ от 05.05.1971 г.
9 02.07.1971 Промяна на административно-териториална принадлежност Указ 1067 на Президиума на Народното събрание от 29.06.1971 г.
10 01.01.1978 Присъединяване Указ 45 на Държавния съвет на НРБ от 16.01.1978 г.
11 27.01.1978 Промяна на административно-териториална принадлежност Указ 120 на Държавния съвет на НРБ от 23.01.1978 г.
12 27.01.1978 Присъединяване Указ 120 на Държавния съвет на НРБ от 23.01.1978 г.
13 26.12.1978 Присъединяване Указ 2296 на Държавния съвет на НРБ от 22.12.1978 г.
14 08.06.1979 Промяна на характеристика Разпореждане 35 на Министерския съвет от 08.06.1979 г.
15 14.04.1981 Промяна на административно-териториална принадлежност Указ 583 на Президиума на Народното събрание от 09.04.1981 г.
16 30.09.1983 Промяна на административно-териториална принадлежност Указ 2932 на Държавния съвет на НРБ от 27.09.1983 г.
17 01.09.1987 Промяна при ново административно-териториално устройство Указ 2704 на Държавния съвет на НРБ от 28.08.1987 г.
18 05.02.1988 Промяна на административно-териториална принадлежност Указ 3405 за определяне броя, границите и наименованията на общините в град София
19 18.07.1995 Промяна при ново административно-териториално устройство Закон за административно-териториалното устройство на Република България от 03.06.1995 г.
20 29.07.1995 Промяна на административно-териториална принадлежност Закон за територалното деление на столичната община и големите градове от 12.07.1995 г.
21 12.01.1999 Промяна при ново административно-териториално устройство Указ 1 на Президента на Републиката от 05.01.1999 г.
22 04.08.2000 Промяна на административно-териториална принадлежност Постановление 145 на Министерския съвет от 27.07.2000 г.
23 31.12.2000 Промяна на характеристика Писмо 4813 на Агенцията по кадастъра от 29.09.2004 г.
24 01.01.2001 Промяна на характеристика Документ за утвърждаване кодовете по NUTS за 2001 год.
25 18.06.2004 Промяна на характеристика Заповед РД-02-14-256 на МРРБ от 31.05.2004 г.
26 01.01.2005 Промяна на характеристика Заповед РД 07-140 на НСИ от 29.06.2005 г.
27 31.08.2008 Промяна на административно-териториална принадлежност Закон за регионалното развитие от 15.05.2008 г.
28 28.08.2012 Промяна на характеристика Заповед РД-02-14-2021 на МРРБ от 14.08.2012 г.
29 31.12.2012 Промяна на характеристика Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г. от 31.12.2012 г.
30 31.12.2013 Промяна на характеристика Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31 31.12.2014 Промяна на характеристика Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
32 01.10.2015 Промяна на характеристика Постановление 272 на МС от 08.10.2015 г.
33 31.12.2016 Промяна на характеристика Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
34 31.12.2017 Промяна на характеристика Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
35 31.12.2018 Промяна на характеристика Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
36 31.12.2019 Промяна на характеристика Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
37 31.12.2020 Промяна на характеристика Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.

Справката е генерирана на 26.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт