Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Козма презвитер, общ. Омуртаг, обл. Търговище
към 31.12.2016 г.

Идентификационен код: 37811
Събитие: промяна на характеристика
Документ : Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
Вид единица: населено място (село)
Наименование: Козма презвитер
 • с ударение: Козма презвитер
 • транслитерирано: Kozma prezviter
 • на английски: Kozma prezviter
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1999 -> обл. Търговище (TGV), общ. Омуртаг (TGV22)
 • КМЕТСТВА -> обл. Търговище (TGV), общ. Омуртаг (TGV22), кметство Козма Презвитер (TGV22-23)
 • РАЙОНИ_2008 -> район "Северна и Югоизточна България" (BG3), Североизточен район (BG33), обл. Търговище (TGV), общ. Омуртаг (TGV22)
 • Средна надморска височина (в метри): 300 - 499 вкл.(Код 5)
  Категория: 6
  Териториално статистическо бюро: ТСБ - Североизток(Код NE)
  Площ (дка): 12141.000
  Население към 31.12.2016: 542
  Документ : Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.

  Справката е генерирана на 30.06.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт