Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка за събитията
за с. Бежаново, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич
Брой събития: 26
Дата на събитие Вид събитие Документ
1 03.03.1878 Наблюдавано за първи път Служебен документ за създаване на населените места
2 21.12.1906 Промяна на наименование Закон за променение названията на села от 20.11.1906 г.
3 28.09.1949 Промяна при ново административно-териториално устройство Указ 794 на Президиума на Народното събрание от 24.09.1949 г.
4 23.01.1959 Промяна при ново административно-териториално устройство Указ 29 на Президиума на Народното събрание от 22.01.1959 г.
5 26.12.1978 Промяна на административно-териториална принадлежност Указ 2295 на Държавния съвет на НРБ от 22.12.1978 г.
6 08.06.1979 Промяна на характеристика Разпореждане 35 на Министерския съвет от 08.06.1979 г.
7 01.09.1987 Промяна при ново административно-териториално устройство Указ 2704 на Държавния съвет на НРБ от 28.08.1987 г.
8 18.07.1995 Промяна при ново административно-териториално устройство Закон за административно-териториалното устройство на Република България от 03.06.1995 г.
9 12.01.1999 Промяна при ново административно-териториално устройство Указ 1 на Президента на Републиката от 05.01.1999 г.
10 03.08.1999 Промяна на административно-териториална принадлежност Закон за изменение и допълнение на ЗМСМА от 28.07.1999 г.
11 04.08.2000 Промяна на административно-териториална принадлежност Постановление 145 на Министерския съвет от 27.07.2000 г.
12 31.12.2000 Промяна на характеристика Писмо 4813 на Агенцията по кадастъра от 29.09.2004 г.
13 01.01.2001 Промяна на характеристика Документ за утвърждаване кодовете по NUTS за 2001 год.
14 18.06.2004 Промяна на характеристика Заповед РД-02-14-256 на МРРБ от 31.05.2004 г.
15 01.01.2005 Промяна на характеристика Заповед РД 07-140 на НСИ от 29.06.2005 г.
16 31.08.2008 Промяна на административно-териториална принадлежност Закон за регионалното развитие от 15.05.2008 г.
17 28.08.2012 Промяна на характеристика Заповед РД-02-14-2021 на МРРБ от 14.08.2012 г.
18 31.12.2012 Промяна на характеристика Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г. от 31.12.2012 г.
19 31.12.2013 Промяна на характеристика Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
20 31.12.2014 Промяна на характеристика Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
21 01.10.2015 Промяна на характеристика Постановление 272 на МС от 08.10.2015 г.
22 31.12.2016 Промяна на характеристика Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
23 31.12.2017 Промяна на характеристика Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
24 31.12.2018 Промяна на характеристика Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
25 31.12.2019 Промяна на характеристика Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
26 31.12.2020 Промяна на характеристика Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.

Справката е генерирана на 28.01.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт