Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Тодорчета, общ. Габрово, обл. Габрово
към 15.10.1991 г.

Идентификационен код: 81637
Събитие: промяна на наименование
Документ : Указ 308 на Президента на Републиката от 04.10.1991 г.
( Обн., ДВ, бр. 84 от 11.10.1991 г. )
Вид единица: населено място (колиби)
Наименование: Тодорчета
 • с ударение: Тодорчета
 • транслитерирано: Todorcheta
 • на английски: Todorcheta
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1987 -> Ловешка обл. (04), общ. Габрово (0405)
 • Средна надморска височина (в метри): 300 - 499 вкл.(Код 5)
  Функционален тип: 8
  Население към 04.12.1985: 15
  Документ : Разпореждане на Бюрото на МС от 23.09.1983 г.

  Справката е генерирана на 25.01.2022

  « Назад   
  2022 © Национален статистически институт