Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Стойковци, общ. Габрово, обл. Габрово
към 08.05.1971 г.

Идентификационен код: 70768
Събитие: закриване при присъединяване
Документ : Указ 757 на Държавния съвет на НРБ от 05.05.1971 г.
( Обн., ДВ, бр. 36 от 08.05.1971 г. )
Присъединено към:
 • гр. Габрово, общ. Габрово, Габровски окр. (14218)
 • Вид единица: населено място (село)
  Наименование: Стойковци
 • с ударение: Стойковци
 • транслитерирано: Stoykovtsi
 • на английски: Stoykovtsi
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1959 -> Габровски окр. (07), общ. Габрово (0708)
 • Средна надморска височина (в метри): 300 - 499 вкл.(Код 5)
  Население към 01.12.1965: 68
  Документ : Преброяване на населението - 01.12.1965 г.

  Справката е генерирана на 22.10.2021

  « Назад   
  2021 © Национален статистически институт