Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Стоманеците, общ. Габрово, обл. Габрово
към 31.12.2019 г.

Идентификационен код: 69479
Събитие: промяна на характеристика
Документ : Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
Вид единица: населено място (село)
Наименование: Стоманеците
 • с ударение: Стоманеците
 • транслитерирано: Stomanetsite
 • на английски: Stomanetsite
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1999 -> обл. Габрово (GAB), общ. Габрово (GAB05)
 • КМЕТСТВА -> обл. Габрово (GAB), общ. Габрово (GAB05)
 • РАЙОНИ_2008 -> район "Северна и Югоизточна България" (BG3), Северен централен район (BG32), обл. Габрово (GAB), общ. Габрово (GAB05)
 • Средна надморска височина (в метри): 500 - 699 вкл.(Код 6)
  Категория: 8
  Териториално статистическо бюро: ТСБ - Север(Код N)
  Площ (дка):
  В землището на гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово (14218)
  Население към 31.12.2019: 28
  Документ : Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.

  Справката е генерирана на 27.11.2021

  « Назад   
  2021 © Национален статистически институт