Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Справка
за с. Стоките, общ. Севлиево, обл. Габрово
към 06.05.1983 г.

Идентификационен код: 69417
Събитие: отделяне
Документ : Указ 1320 на Държавния съвет на НРБ от 29.04.1983 г.
( Обн., ДВ, бр. 36 от 06.05.1983 г. )
Източник на:
 • с. Селище, общ. Стоките, Габровски окр. (70799)
 • Вид единица: населено място (село)
  Наименование: Стоките
 • с ударение: Стоките
 • транслитерирано: Stokite
 • на английски: Stokite
 • Административно-териториална принадлежност:
 • АТУ_1959 -> Габровски окр. (07), общ. Стоките (0736)
 • Средна надморска височина (в метри): 300 - 499 вкл.(Код 5)
  Функционален тип: 5
  Население към 02.12.1975: 566
  Документ : Преброяване на населението - 02.12.1975 г.

  Справката е генерирана на 17.06.2021

  « Назад   
  2021 © Национален статистически институт